Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

  „Radosna Akademia Przedszkolaka” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Sulęczyno oraz 4 nauczycieli, którzy tam pracują. Projekt trwa od 1.07.2016 r. do 31.06.2019 r.


  Podstawowym założeniem projektu jest upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego tj. w: Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkół w Mściszewicach, Oddziale Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Sulęczynie, Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Sulęczynie, Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym, Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Podjazach i Przedszkolu Samorządowym przy Szkole Podstawowej w Węsiorach. W ramach projektu doposażono Przedszkola w sprzęt ICT, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, zabawki, gry oraz inne niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć. Dodatkowo w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym oraz Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkół w Mściszewicach utworzone zostały łącznie 42 nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Tym samym w tych Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego dostosowano sale do prowadzenia zajęć opieki przedszkolnej dla nowych grup.
  W ramach powyższego przedsięwzięcia, dzieci które prędzej nie miały takiej szansy, dzięki udziałowi w projekcie mogły korzystać z wielu form wsparcia, których zamierzonym efektem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zajęcia specjalistyczne niwelujące deficyty, stymulujące rozwój i rozwijające kompetencje kluczowe. Zagwarantowane zostały zajęcia m.in. z: logopedii, rytmiki, wczesnego wspomagania rozwoju, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia naukowo-techniczno-konstrukcyjne. Uczestnicy biorą czynny udział w wizytach grup teatralnych, wyjazdach do instytucji kultury oraz instytucji edukacyjnych, których celem jest poszerzenie umiejętności naukowo-technicznych, matematycznych, przyrodniczych, a także ich świadomości z zakresu kultury. Natomiast 4 nauczycieli dzięki udziałowi w projekcie podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i ukończyło studia podyplomowe.

   

   

  Czytany 1326 razy