Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

  Szanowani Państwo, 

  W imieniu Gmin partnerów projektu pn. OZE dla Kaszub – wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno, pragnę poinformować o postępach w realizacji tejże oczekiwanej społecznie inwestycji.

   

  Zasadniczym hamulcem naszych poczynań była dość spora ilość zmian uczestników projektu. Niestety przedmiotowe zmiany objęły łącznie ok. 25 % nieruchomości, co wpłynęło istotnie na brak możliwości uruchomienia procedury przetargowej zgodnie z założeniami prezentowanymi na spotkaniach z uczestnikami, tj. z początkiem roku 2019. Ostatnią wpłatę wkładu mieszkańca odnotowaliśmy w lutym, dzięki czemu 21.02.2019 zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Ponieważ wartość inwestycji przekracza tzw. próg unijny, co powoduje, że całość procedury wymaga minimum dwóch miesięcy do wyłonienia wykonawcy. Niestety z uwagi na techniczne uwarunkowania postępowanie to zostało unieważnione w dniu 19.04.2019. W dniu 24.04.2019 zostało wszczęte kolejne, nowe postępowanie przetargowe, które powinno zakończyć się składaniem ofert w dniu 31.05.2019 r. Oznacza to, że prace mogą zostać rozpoczęte najwcześniej w lipcu br. Warunki przetargowe zostały tak przygotowane, aby realizacja prac montażowych mogła trwać jak najkrócej tj. w optymalnym wariancie wszystkie prace mogą zakończyć się do końca br., w zależności od oferty jaka zostanie złożona i wybrana do realizacji. W wariancie negatywnym realizacja przedsięwzięcia może potrwać do 30.04.2020 r.

  Pragniemy Państwa zapewnić, że Gminy partnerzy dokładają wszelkich starań, aby realizacja prac mogła rozpocząć się jak najszybciej. Jednak szczególny charakter projektu, przede wszystkim na dużą ilość podmiotów uczestniczących w tym ambitnym przedsięwzięciu powoduje, że każda czynność musi być wykonywana ze szczególną uwagą, co wymaga odpowiedniego zaangażowania osobowego i czasowego. W przypadku wyłonienia wykonawcy, komunikat w tej sprawie zostanie Państwu natychmiast przekazany. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.


  Projekt pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” jest współfinansowana ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 10 Energia. Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   

  Czytany 444 razy