Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

  Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony  dnia 14 lutego br.

  Wpłynęło dwanaście ofert na realizację zadań z zakresu:

  1) nauki edukacji oświaty i wychowania,
  2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  4) bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

  Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Sulęczyno dokonał następującego wyboru ofert:

  Lp.

  Nr oferty

  Nazwa oferenta

  Nazwa zadania publicznego

  Wysokość przyznanych środków publicznych

  Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 9.000,00 zł

  1.

  7

  Fundacja „Nowoczesny Konin”

  „KLOCKOWE L-MASZYNY” GMINNE WARSZTATY TECHNICZNE DLA DZIECI

  1.170,00 zł

  2.

  5

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  SZACHY W SZKOLE 2019

  3.500,00 zł

  Suma przyznanych środków

  4.670,00 zł

  Zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 33.750,00 zł

  1.

  6

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „POMÓŻ MI, A JA TOBIE”

  3.500,00 zł

  2.

  8

  Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

  „FESTYN NA ROZPOCZĘCIE LATA W WĘSIORACH”

  4.550,00 zł

  3.

  9

  Fundacja „Aby chciało się chcieć”

  REALIZACJA FILMU FABULARNEGO PT. „STOLEM I STOLEMKA – LEGENDA O ZIEMI SULEŃCZYŃSKIEJ”

  11.900,00 zł

  4.

  11

  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Zarząd Główny

  „PROMOCJA KULTURY KASZUBSKIEJ I INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA”

  7.300,00 zł

  5.

  12

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podjazy

  „KASZUBY MOJA TOŻSAMOŚĆ”

  6.240,00 zł

  Suma przyznanych środków

  33.490,00 zł

  Zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 15.750,00 zł

  1.

  1

  Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”

  „KASZUBSKI PIKNIK SPORTOWY, CZYLI PROMOCJA SPORTU POPRZEZ PROMOWANIE POSTAW SPORTOWCÓW SPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROMOCJA DYSCYPLIN SPORTOWYCH DOSTĘPNYCH DLA WSZYSTKICH W KONTEKŚCIE IGRZYSK OLIMPIJSKICH”

  2.000,00 zł

  1.

  2

  Stowarzyszenie „Aktywne Kistowo”

  „AKTYWNIE PO ZDROWIE 2019”

  1.250,00 zł

  2.

  4

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „BIEGI PAPIESKIE
  PO RAZ IX”

  2.700,00 zł

  3.

  10

  Fundacja „Aby chciało się chcieć”

  OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY KAJAKOWE „HYDROAKTYWNI 2019”

  9.800,00 zł

  Suma przyznanych środków

  15.750,00 zł

  Zadania z zakresu: bezpieczeństwa i porządku publicznego

  – przeznaczone środki 4.500,00 zł

  1.

  2

  Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

  „STOP DLA CZADU”

  4.500,00 zł

  Suma przyznanych środków

  4.500,00 zł

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Do pobrania: WYNIKI KONKURSU OFERT 

   

  Czytany 576 razy