Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

  OGŁOSZENIE dotyczące bezpieczeństwa pożarowego  

  Wójt Gminy Sulęczyno oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz przypominają, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

  ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW

   

  Zakaz ten nie dotyczy jedynie działań ochrony czynnej wynikających z zadań ochronnych lub planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

  KTO NIE PRZESTRZEGA WW. ZAKAZU PODLEGA KARZE ARESZTU ALBO GRZYWNY (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody).

  Ponadto podkreślamy, że zgodnie z Ustawą o lasach (art. 30):

  „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

  Wypalanie traw jest złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia. Giną ptaki i drobne zwierzęta, a w powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny. Wypalanie traw często utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom i może być przyczyną groźnych wypadków. Od wielu lat ten szkodliwy proceder powtarza się. Aby sytuacja się zmieniła konieczne jest konsekwentne egzekwowanie zakazu wypalania traw oraz karanie podpalaczy.

   

  Czytany 933 razy