Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

  Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra 

  W dniu 27 lutego 2019 r. Gmina Sulęczyno złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego na zadania związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
  W ramach w/w dofinansowania planowana jest do realizacji: Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra na terenie dz. nr 32/17, nr 31/8 i nr 128 na odcinku o długości 300 mb.

  Całkowity koszt kosztorysowy planowanej inwestycji wynosi 174.530,62zł. 

  Inwestycja polegać będzie na modernizacji istniejącej drogi poprzez utwardzenie jezdni płytami żelbetonowymi typu YOMB. Zakres prac obejmuje m.in. profilację jezdni wraz z poboczami na całym odcinku, zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie płyt YOMB w oporniku na szerokości 3,25m wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych powierzchniowo tłuczniem kamiennym na szerokości 0,75m z każdej strony drogi.
  Pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku będzie skutkowało pozyskaniem przez Gminę Sulęczyno środków finansowych w wysokości 87.265,00zł, co stanowić będzie 50% planowanych kosztów inwestycji.

   

  Czytany 974 razy