Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

Telefony w Gminie Sulęczyno

(Urząd Gminy i inne instytucje)

Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26

CENTRALA URZĘDU

tel. 58 685 63 60   FAX: 58 685 63 98

 

Wójt
Bernard Grucza

pok. Nr 6    -    tel.58 685 63 63

 

Sekretarz
Danuta Karcz - Karczewska 

pok. Nr 6    -   tel. 58 685 63 65   

 

Skarbnik
Paweł Trzebiatowski

pok. Nr 11    -    tel. 58 685 63 72

 

Sekretariat
Wiesława Kazimierowska 

pok. Nr 6     -    tel. 58 685 63 63

 

Biuro Rady Gminy
Jolanta Bronk

pok. Nr 5     -    tel. 58 685 63 90

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej/ Kadry
Teresa Błaszkowska

pok. Nr 7    -    tel.58 685 63 66

 

Gospodarka Nieruchomościami
Wioletta Orlikowska

pok. Nr 10    -    tel. 58 685 63 68

 

Geodezja
Arleta Bielicka

pok. Nr 10    -    tel. 58 685 63 68

 

Gospodarka Przestrzenna
Anna Kotkowska-Bronk

pok. Nr 1     -    tel. 58 685 63 93

 

KASA

pok. Nr 11    -    tel. 58 685 63 71

 

Księgowość Podatkowa
Alicja Mańska

pok. Nr 12     -    tel. 58 685 63 73

 

Księgowość
Emilia Matyka

pok. Nr 12     -    tel. 58 685 63 73

 

Księgowość Budżetowa
Elżbieta Jelińska

pok. Nr 8    -    tel. 58 685 63 70

 

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe/Współpraca z organziacjami pozarządowymi
Sabina Itrych

pok. Nr 13     -    tel. 58 685 63 67

 

Oświata
Krystyna Pobłocka

pok. Nr 13     -    tel. 58 685 63 67

 

Wymiar Podatku
Irena Bronk

pok. Nr 2    -    tel. 58 685 63 76


Marlena Hinc    -    tel. 58 685 63 77

 

Zamówienia Publiczne / Pozyskiwanie Środków Unijnych 
Edmund Wilkowski
Kinga Zaworska 

pok. Nr 3     -    tel. 58 685 63 94

 

USC / Ewidencja Ludności
Bogumiła Paszylk

pok. Nr 14    -    tel. 58 685 63 85

 

Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo utrzymanie dróg

pok. Nr 3     -    tel. 58 685 63 95

 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

pok. nr 9    -    tel. 58 685 63 81

 


Hala Sportowa w Sulęczynie
Sulęczyno, ul. Szkolna 

tel.  58 684 45 52

Kawiarenka Internetowa
Katarzyna Wyszecka
Sulęczyno, ul. Żeromskiego 12

tel. 58 684 45 97

Gminna Biblioteka Publiczna
Dyrektor - Henryka Stencel  

Sulęczyno, ul. Żeromskiego 12

tel. 58 684 45 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Ewa Kulaszewicz

Sulęczyno, ul. Żeromskiego 12

tel. 58 684 40 35 

 

Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor - Zbigniew Zarzycki
Sulęczyno, ul. Zielona Droga 1

tel. 58 684 20 57