Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

     

    Gmina Sulęczyno zrealizowała projekt pn. „Aktywne Mściszewice”. Zagospodarowany został fragment parku edukacyjno - rekreacyjnego w miejscowości Mściszewice (plac przy Zespole Szkół). Zamontowano 3 zespolone urządzenia siłowni zewnętrznej - surfer i twister na pylonie, biegacz i orbiterek na pylonie, drążek pojedynczy.

    Na to zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł ze środków Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich w 2018 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

     

    Czytany 2037 razy