Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

  Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku II – Komisarz Wyborczy  z w o ł u j e  pierwszą sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno na dzień 20 listopada 2018 roku (tj.wtorek) na godz.11.00, która odbędzie się w remizie OSP w Sulęczynie  z następującym porządkiem obrad:

  1.Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.        

  2.Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
                
  3.Ślubowanie Radnych Rady Gminy Sulęczyno.

  4.Wybór składu Komisji Skrutacyjnej:
      a)zgłaszanie kandydatów,
      b)głosowanie składu komisji,
      c)ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej. (prowadzi: radny senior VIII kadencji)

   5.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno:
      a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
      b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
      c) ogłoszenie wyników głosowania. (prowadzi: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej)
      d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.   (ogłasza: przewodniczący obrad)

  6.Przekazanie prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Sulęczyno.

  7.Ślubowanie Wójta Gminy Sulęczyno.

  8.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (§ 11 obowiązującego Statutu Gminy Sulęczyno – jeden Wiceprzewodniczący Rady Gminy):
      a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
      b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
      c) ogłoszenie wyników głosowania,
      d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

  9.Powołanie składów osobowych:  
      a) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,                                                                                      
      b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy,                                                                    
      c) Komisji ds. Finansów Rady Gminy,                                                                                                                                                                                                                                                    
      d) Komisji ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy,
      e) Komisji ds. Oświaty, Turystyki, Kultury i Sportu Rady Gminy.

  10.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
                                                                

  I sesja VIII kadencji zwołana przez Komisarza Wyborczego

   

  Transmisja na żywo Obrad Rady Gminy Sulęczyno będzie dostępna na portalu Youtube 

  Czytany 2338 razy