Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

  Informacja o reformie dotychczasowych struktur Urzędów Skarbowych

  Z dniem 1 marca 2017r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej weszła w życie reforma dotychczasowych struktur administracji.
  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej, na której czele znajduje się szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej  Marian Banaś.


  Nową skonsolidowaną KAS tworzą m.in. następujące jednostki organizacyjne:

  • izby administracji skarbowej (16),
  • urzędy skarbowe (400),
  • urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami - 45 i oddziałami celnymi – 143).

  Na poziomie województwa pomorskiego wejście w życie Krajowej Administracji Skarbowej spowodowało głównie zintegrowanie trzech oddzielnie funkcjonujących instytucji:  

  • Izby Skarbowej w Gdańsku,
  • Izby Celnej w Gdyni,
  • Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku.
   Pierwsza z nich zmieniła się w Izbę Administracji Skarbowej z siedzibą w Gdańsku natomiast dwie pozostałe połączono w Urząd Celno-Skarbowy z siedzibą w Gdyni (wydzielono trzy delegatury: w Gdyni, Gdańsku i Słupsku).

  W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal odbywa się w urzędach skarbowych, które pozostały w niezmienionych lokalizacjach.  Do wykonywania zadań  w  zakresie akcyzy i podatku od gier w województwie pomorskim wytypowano trzy urzędy, tj.: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni, Urząd Skarbowy w Słupsku.
      Zmiany mają głównie za zadanie umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych wspomnianych instytucji. KAS powoduje, że ich zadania nie będą się dublowały.
  Do najważniejszych zadań w/wym. reformy zalicza się m.in.: obsługę dużych podatników, zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT) oraz jednolitą informację podatkową i celną:

  • Utworzenie ogólnopolskiej Krajowej Informacji Skarbowej,
  • Jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego,
  • Jednolita informacja podatkowa i celna przez telefon: 801 055 055 lub 22 330 03 30.
  Czytany 18863 razy