Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

  Uprzejmie zapraszam

  do wzięcia udziału w III posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie – I kadencji

  Program posiedzenia Gminnej Rady Działalności

  Pożytku Publicznego w Sulęczynie

  Dzień 22.09.2016 r, godz. 14

  Miejsce: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, Sulęczyno (sala obrad - parter)

  1. 1.Otwarcie posiedzenia
  2. 2.Przedstawienie programu w następującej kolejności:

  a. Fundusz wkładów własnych dla organizacji pozyskujących środki z zewnątrz,

  b. Szkolenia dla organizacji pozarządowych,

  c. Współpraca z LGR i LGD,

  d.Fiszka metropolitarna (czy Gmina Sulęczyno współpracuje w tym zakresie z innymi samorządami i jaką rolę mogą odegrać w tej współpracy organizacje gminne),

  e.Praca nad Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

  f. Wolne wnioski

                          Zakończenie posiedzenia.

   Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

                                                              Milena Bronk

  Czytany 12531 razy