Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

szczepienia W obszarze szczepień ochronnych narosło wiele mitów. Różnego rodzaju stowarzyszenia i nieformalne ruchy rozpowszechniają w mediach nieprawdziwe informacje nie tylko na temat bezpieczeństwa szczepionek ale również kwestionują korzyści dla zdrowia tej formy profilaktyki.
Ponadto ruchy antyszczepionkowe podważają również prawny obowiązek poddawania dzieci szczepieniom ochronnym.
Działania te mogą wpływać negatywnie na decyzje, w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, co do zasadności przeprowadzania szczepień ochronnych.
Doświadczenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że na temat szczepień ochronnych poszukujecie Państwo informacji rzetelnej, wiarygodnej i przystępnej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest
nasza akcja informacyjna pod hasłem - Zaszczep w sobie chęć szczepienia!
Link informacyjny:
http://szczepienia.gis.gov.pl/index.php/akcja_informacyjna/informacja_na_temat_akcji