Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

  XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

   Zapraszam na XXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 31 marca 2017 roku (tj.piątek) o godz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

    

  Porządek obrad:

  1.Sprawy regulaminowe:

     a) otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy,

     b) przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,

     c) zatwierdzenie protokołu z obrad XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 09 marca 2017 roku.

  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3. Sprawozdanie Wójta Gminy Sulęczyno.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Węsiory w obrębie geodezyjnym Węsiory, gmina Sulęczyno,

     b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,

     c) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i Zespołach Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulęczyno,

  d) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Sulęczyno,

     e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie za rok 2016.

                                                                                                                                                                         

  5.Interpelacje i wolne wnioski.

   

  PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy

  Kazimierz GLINIECKI

   

   

  Sulęczyno, dnia 24 marca 2017 roku                                          

  Czytany 17141 razy