Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w najbliższych dniach utrzymywać się będzie bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). W weekend (25/26) można spodziewać się burz, miejscami z gradem. 

Pamiętajmy, by podczas upałów zachować ostrożność!

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

O wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi

INFORMUJ

  • Służby dyżurne Państwowej Straży Pożarnej – tel. 998 lub 112;
  • Policję – tel. 997;
  • Pogotowie energetyczne – tel. 991

RODZAJE ALARMÓW


  PDF
Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

szczepienia W obszarze szczepień ochronnych narosło wiele mitów. Różnego rodzaju stowarzyszenia i nieformalne ruchy rozpowszechniają w mediach nieprawdziwe informacje nie tylko na temat bezpieczeństwa szczepionek ale również kwestionują korzyści dla zdrowia tej formy profilaktyki.
Ponadto ruchy antyszczepionkowe podważają również prawny obowiązek poddawania dzieci szczepieniom ochronnym.
Jednostki OSP

Jednostki OSP

Komendant Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych
Andrzej Roda

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie
ul. Żeromskiego 5
83-320 Sulęczyno
tel. 058 685 02 11 , tel./fax 058 684 41 87
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://ospsuleczyno.pl

Kontakt do OSP

Kontakt do OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

ul. Żeromskiego 5
83-320 Sulęczyno
tel. 058 685 02 11 , tel./fax 058 684 41 87
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://ospsuleczyno.pl

Harmonogramy wywozu
odpadów na rok 2019

Poniżej przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów dla poszczególnych nieruchomości w formie plików PDF do pobrania:

 

- Harmonogramy 2019: budynki mieszkalne i nieruchomości niezamieszkałe

 

- Harmonogramy 2019: domki letniskowe 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 stycznia 2019 r. !

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalono w dniach:

15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych wnoszą opłaty bez wezwaniadokonując wpłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy bądź u

inkasenta (sołtysa).

Wpłat można dokonywać również częściowo np.: co miesiąc ale wtedy tylko w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na rachunek bankowy.

Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno

41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele domków letniskowych – opłata ryczałtowa roczna

 

1 domek letniskowy – odpady segregowane

304,00 zł

1 domek letniskowy – odpady niesegregowane

455,00 zł

 

Właściciele nieruchomości stale zamieszkałych – opłata miesięczna

Wielkość gospodarstwa domowego

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

1 – osobowe

25,00 zł.

37,00 zł.

2 – osobowe

38,00 zł.

57,00 zł.

3 – osobowe

54,00 zł.

82,00 zł.

4 – osobowe

61,00 zł.

92,00 zł.

5 – osobowe

68,00 zł.

101,00 zł.

6 – osobowe

74,00 zł.

111,00 zł.

7 i więcej – osobowe

81,00 zł.

121,00 zł.

 

 

Do pobrania: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 


 Obowiązujący system segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Sulęczyno

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, którego celem jest ujednolicenie sytemu segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju, z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzono na terenie Gminy Sulęczyno nowy system segregacji odpadów z podziałem na pięć frakcji. Szczegółowy sposób segregacji przedstawia niżej zamieszczona tabela:


 

 

Podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulęczyno:

 

REMONDIS Sp. z o. o.02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 – Oddział w Lęborku,
ul. Kossaka 91/95, 84-300 Lębork

 

ELWOZ Sp. z o. o. Szklana 44, 83-334 Miechucino – Oddział Sierakowice
ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

 

Stanisław Staubach „USŁUGI TRANSPORTOWE” – ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla

 

Andrzej Koszałka „PHU SANIKO” – ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy

 

Sommer Sp. z o. o. – ul. Poznańska 39, 76-200 Słupsk


Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2018

1. Poziom redukcji masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji – 7,00 %

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła – 32,00 %

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,00 %


DNI OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KŁODNIE

(PSZOK)

Każdy piątek i sobota od godz. 10.00 do godz. 18.00

w okresie od 1 listopada do 31 marca PSZOK jest czynny w godzinach od godz. 9.00 do godz. 16.00

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie w ilościach określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Sulęczyno.

 

Podział sekcji (ciągły) 

Frakcje zebrane w sposób selektywny:

- papier i tekturę,

- opakowania wielomatriałowe,

- szkło, szkło okienne,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- odpady zielone,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

-zużyte opony (8 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego)

- gruz budowlany (do 3 m3 rocznie z gospodarstwa domowego)

- popiół,

- przeterminowane leki i chemikalia

 

Niebezpieczne odpady powstające w gospodarstwie domowym:

- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

-rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

-środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte kartridże i tonery,

- przepracowane oleje


Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Sulęczyno. 

Zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Sulęczyno zajmuje się firma ELWOZ Spółka z o. o. z Sierakowic. Odbiór odbywa się podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym każdego roku. Szczegółowe informacje na temat zbiórek odpadów wielkogabarytowych zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Sulęczyno oraz gminnych tablicach ogłoszeń.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w każdy piątek
i sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Kłodnie.


Informacja o zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Sulęczyno.

Na terenie Gminy Sulęczyno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane są do Międzygminnego Składowiska Odpadów w Chlewnicy, 76-230 Potęgowo.


 W poniższym linku do pobrania znajduje się Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęczyno za rok 2018

Do pobrania - ANALIZA