Wielkość tekstu

Wybory samorządowe: 16.11.2014 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Najważniejsze daty, kiedy poznamy komitety, kandydatów, numery list Komitety wyborcze muszą być zgłoszone do PKW do 7 września.

Do 17 października do godz. 24:

 

  • - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;
  • - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


do 22 października 2014 r.:
- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów.
do 7 listopada 2014 r.:
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 11 listopada 2014 r.
- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00 zakończenie kampani wyborczej

16 listopada: głosowanie

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014