Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno”

  W piątek 8 sierpnia b. r. w siedzibie Urzędu Gminy Sulęczyno odbyła się

  konferencja inaugurująca projekt „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno”.

  Z zaproszenia Wójta gminy Sulęczyno skorzystali kierownicy jednostek podległych, mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z pomocy, którą ma zapewnić projekt.

   

  Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

  Konferencję otworzył Wójt Gminy Sulęczyno – Bernard Grucza, który przywitał przybyłych gości i w kliku słowach przedstawił założenia projektu. Następnie głos zabrała Ewelina Zych – przedstawicielka firmy AMT Partner z Gdańska, która w szczegółach omówiła sposób realizacji projektu na terenie Gminy Sulęczyno. Jednym z najważniejszych elementów prezentacji były zasady rekrutacji do gospodarstw domowych. Po ich omówieniu przyszedł czas na pytania, tych nie brakowało w szczególności ze strony mieszkańców.

  Przypominamy, że nabór do realizacji projektu trwa od 28 lipca do 22 sierpnia 2014 roku do godziny 15:00.

   

   

  Czytany 18045 razy