Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  W poniższej informacji zawarte zostały informacje dotyczące inwestycji w trakcie realizacji, a także realizowanych projektów unijnych i działąń ze środków rządowych przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i z Funduszu Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

   

  Przebudowa drogi gminnej nr 166046G Borowiec - Klukowa Huta

  Planowana wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.517.348,00 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – 2019 w wysokości 758.674,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
  W dalszym ciągu czekamy na podpisanie umowy z Wojewodą Pomorskim.

  Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno - przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice - Etap III

  Planowana wartość kosztorysowa inwestycji: 3.063.352,55 zł 
  Złożono wniosek do Wojewody Pomorskiego o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie dofinansowania Gminie Sulęczyno w wysokości 1.500.000,00 zł pochodzących ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dokończenie III etapu rozbudowy o nowe trzy sale przedszkolne, dwie sale lekcyjne oraz zaplecze kuchenne w Zespole Szkół w Mściszewicach.

  Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra na terenie dz. nr 32/17, nr 31/8 i nr 128 - odcinek o długości 300 mb.

  Wartość kosztorysowa zadania wynosi 174 530,62 zł.
  Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Planowane dofinansowanie wynosiłoby ok. 50% kosztów inwestycji (ok. 87.265,00 zł).

  Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166003G w m. Borek w kierunku Borowy Las

  Inwestycja przewidziana do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
  Istniejąca droga o nawierzchni tłuczniowej posiada jezdnię szerokości około 5 m. Szerokość pasa drogowego drogi gminnej wynosi od 7-9 m.
  Zakres prac obejmuje utwardzenie istniejącej jezdni drogi gminnej nr 166003G w granicach pasa drogowego w działkach ewidencyjnych nr 80/1, 37/2 i 37/3 płytami żelbetowymi typu YOMB na odcinku ok. 600mb na szerokości jezdni 5,0m. Pobocze z kruszywa łamanego.
  Planowane jest wykonanie utwardzenia po istniejącym przebiegu drogi w granicach pasa działek stanowiących własność Gminy Sulęczyno.


  Inwestycje związane z usuwaniem skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku, przewidziane do realizacji w 2019 roku, zatwierdzone przez Komisję Wojewódzką, pochodzące z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

  Czekamy na regulacje i wytyczne z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Remont drogi gminnej nr 166034G Sulęczyno - Kłodno - Ostrów Mausz w km od 0+100 do 3+600 w miejscowości Kłodno
  Wartość kosztorysowa wynosi: 121.900,00 zł
  Proponowane dofinansowanie w wysokości 97.500,00, co stanowi 80% kosztów inwestycji.

  Remont drogi gminnej nr 166022G Sulęczyno - Bukowa Góra - Amalka w km od 0+000 do 0+200 i od 1+500 do 1+800 w miejscowości Bukowa Góra
  Wartość kosztorysowa wynosi: 269.800,00 zł
  Proponowane dofinansowanie w wysokości 215.800,00 co stanowi 80% kosztów inwestycji.


  Remont drogi gminnej nr 166039G Sulęczyno - Ostrowite w km od 0+280 do 1+480 w miejscowości Sulęczyno
  Wartość kosztorysowa wynosi: 308.700,00 zł
  Proponowane dofinansowanie w wysokości 247.000,00, co stanowi 80% kosztów inwestycji.


  Zadania, które przewidziane są do wnioskowania o uzyskanie dofinansowania ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, polegające na przywróceniu drogi do stanu pierwotnego (naprawa dróg o nawierzchni szutrowej).
  Na obecną chwilę planowane jest 100% sfinansowanie naprawy poszczególnych odcinków dróg.

  Czekamy na regulacje i wytyczne z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Zadania przewidziane do realizacji w 2019 roku, zawarte w protokole Komisji Gminnej nr 1/2017 z dnia 02.10.2017 r.

  1. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kłodno "Pod wieżę" (dz. nr 95, 117)   - 55 325,28 zł 

  2. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bukowa Góra dz. nr 6/7, 140 - 68 792,67 zł 

  3. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kistowo "Na Kukułkę" dz. nr 227/1 - 44 884,91 zł  

  4. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żakowo dz. nr 192/2 - 31 902,51 zł 

  5. Remont ulicy Nad Jarem Słupii w Sulęczynie  - 34 995,96 zł 

  6. Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez "Wółdół", dz. nr 86/1 - 18 119,75 zł  

  7. Remont drogi wewnętrznej od drogi nr 228 w miejscowości Sulęczyno, dz. nr 181/3 - 49 218,18 zł 

  8. Remont drogi wewnętrznej Węsiory - Mściszewice w m. Węsiory (dz. nr 918) KMod 0+650 do 0+950 (odcinek 300mb)  - 20 708,28 zł  

  RAZEM : 323 947,54 zł 


   

  Czytany 690 razy