Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 14 marca br.

Wpłynęło szesnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

  • 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • 2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • 3) turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody.