Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w roku 2019 turnusy 21 dniowe dla dzieci urodzonych w latach 2004-2012 (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy.

  Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwalnie co najmniej rok.
  Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.
  Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu u którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl
  Do wniosku powinny być dołączone aktualne wyniki badań zlecone przez lekarza wypełniającego wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do rehabilitacji leczniczej, jeżeli dziecko jest leczone w poradni specjalistycznej. Ponadto do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć wypełniony wniosek załącznik, stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwalifikacji dziecka do konkretnego ośrodka dokonuje lekarz inspektor oddziału regionalnego.
  Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opieka nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

  Oddział Regionalny w Gdańsku dysponuje w 2019 roku miejscami na dwóch turnusach:

  Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego:
  - Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie: 30.06. – 20.07.201 r.

  Turnus dla dzieci z wadami postawy i chorobami narządów ruchu:
  - Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu: 08.07. – 28.07.2019 r.

  Wypełnione wnioski przyjmowane są do 15 maja 2019 roku
  Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach terenowych KRUS.

  Wszystkie informacje dotyczące powyższych turnusów można znaleźć na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl lub pod linkiem - TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZICI ROLNIKÓW 

   

   

  Czytany 546 razy