Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

Najważniejsze inwestycje realizowane w gminie Sulęczyno w latach 2015-2018

2014/2015

Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ścieżką rowerową wzdłuż jeziora Węgorzyno. Wartość inwestycji - 1.030.126,85 zł.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Remont drogi Podjazy – Widna Góra wzdłuż jeziora.
Wartość inwestycji – 144.776,30 zł.

 

 

Przebudowa ciągu spacerowo – wypoczynkowego
wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie.
Wartość inwestycji – 199.309,36 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na
remoncie placu pełniącego funkcje społeczno – kulturalne.
Wartość inwestycji - 647.919,34 zł.

 

 

 

 

Budowa Sali Gimnastycznej w Mściszewicach.
Wartość inwestycji - 3.313.040,23 zł.

 

 

 

 

 

Modernizacja stadionu w Sulęczynie (montaż dodatkowego oświetlenia oraz zakup bramek, piłkochwytów, wiat i siedzisk). Wartość inwestycji – 58.696,32 zł.

 

 

  

Inwestycje kanalizacyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości: Żakowo, Kistowo, Skoczkowo i Węsiory.
Wartość inwestycji - 2.465.991,83 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ostrów Mausz i Kłodno.
Wartość inwestycji – 174.641,53 zł.

 

 

 

2016

Budowa drogi Zdunowice – Ogonki.
Wartość inwestycji - 132.246,00 zł

Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w Borku Kamiennym przy szkole. Wartość inwestycji – 171.014,00 zł.

   

Zakup samochodu dla OSP Sulęczyno.
Wartość inwestycji - 595.450,00 zł.

Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w zespole szkolno – przedszkolnym w Mściszewicach.
Wartość inwestycji - 397.287,00 zł.

Budowa przedszkola w Węsiorach. Wartość inwestycji - 90.984,48 zł.

Zakup kosiarki. Wartość inwestycji - 13.000,00 zł.

Inwestycje kanalizacyjne:

- Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczynie, przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach.  Wartość inwestycji - 28.000,00 zł.

- Różne zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulęczyno (zakup studzienek wodomierzowych, wykonanie pozostałych przyłączy kanalizacyjnych).  Wartość inwestycji - 63.222,62 zł.

 

2017

 

Remont drogi Podjazy – Widna Góra.
Wartość inwestycji - 2.213.252,46 zł.

Przebudowa ul. Leśnej, Świętojańskiej, Zapałowskiego oraz części
ul. Gowida i Stolemów w Sulęczynie.
Wartość inwestycji – 1.150.123,79 zł.

Termomodernizacja i przebudowa budynku remizy OSP w Mściszewicach. Wartość inwestycji - 840.317,45 zł.

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podjazach. Wartość inwestycji – 969.844,50 zł.

Zakup płyt drogowych do remontu dróg zniszczonych
po nawałnicy – 250.000,00 zł.


Inwestycje kanalizacyjne:

- Budowa sieci wodociągowej Kłodno
– Ostrów Mausz – 200.000,00 zł.

- Budowa kolektora kanalizacji tłocznej (ul. Leśna, Świętojańska,
Ks. Zapałowskiego i Gowida w Sulęczynie) – 48.738,20 zł.

- Różne zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulęczyno
(zakup studzienek wodomierzowych,
wykonanie pozostałych przyłączy kanalizacyjnych) – 32.666,37 zł.

 

2018

Odbudowa ulica Leszczynowej, Modrzewiowej i Ekologicznej wraz z odbudową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sulęczyno. Wartość inwestycji - 947.500,00 zł.

Remont drogi gminnej nr 166018G Golica – Bębny
wraz z remontem odwodnienia
w miejscowości Mściszewice.
Wartość inwestycji – 395.000,00 zł.

Remont odwodnienia a ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna, nr ew. dz. 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno. Wartość inwestycji – 177.000,00 zł.

Budowa przedszkola w Węsiorach.
Wartość inwestycji – 1.414.796,00 zł.

Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Górnej Słupi” : 

- Część nr 1 – Przystań kajakowa nad jeziorem Węgorzyno tj. budowa pomostu małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji. Wartość inwestycji – 399.986,97 zł.

- Część nr 2 – Przystań Kajakowa w Centrum – Budowa pomostu małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Sulęczynie. Wartość inwestycji – 221.122,32 zł.

- Część nr 3 – Przenoska przed jeziorem Węgorzyno – budowa małej architektury  wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Żakowie. Wartość inwestycji – 103.775,95 zł.

Umowa na realizację powyższych zadań została podpisana w dniu 13 maja 2018 r., z terminem wykonania do dnia 31 października 2018 r. W ramach inwestycji powstanie m.in. pomost pływający w kształcie litery L o wym. 20 m x 2m na jeziorze Węgorzyno, wiaty rekreacyjne, lampy solarowe, ławostoły i ławki. Ponadto projekt zakłada oznakowanie całego szlaku kajakowego (znaki drogowe i znaki wodne) oraz promocję turystyki kajakowej.

Modernizacja i przebudowa odcinków dróg wewnętrznych na terenie Gmina Sulęczyno:

Część nr 1 – Modernizacja, przebudowa gminnej drogi gruntowej nr 166035G Ostrów Mausz – Zdunowice Małe – Ostrowite przez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu YOMBO. Wartość inwestycji - 177.942,00 zł.

Część nr 2 – Modernizacja, przebudowa odcinka gminnej drogi gruntowej nr 166004G w m. Borek w kierunku Borowy Las. Wartość inwestycji – 295.200,00 zł.

Część nr 3 – Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Widna Góra na dz., nr 2/27 – odcinek 120mb. Wartość inwestycji - 73.500,00 zł.

Część nr 4 – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Amalka na dz. Nr 348 – odcinek 200 mb. Wartość inwestycji - 120.300,00 zł