Wielkość tekstu

Kultura, Sport i Turystyka

Kręgi kamienne WĘSIORY

CMENTARZYSKO Z KRĘGAMI KAMIENNYMI W WĘSIORACH

 

 

„Z tej więc wyspy Skandii, jak gdyby z kuźni ludów lub raczej z kolebki szczepów, wyruszyli niegdyś ze swoim królem imieniem Berig. Pamięć o zdarzeniach zachowuje się dotąd. Ziemi, której schodząc z okrętów dotknęli stopami zaraz nadali miano. Miejsce to bowiem jeszcze dzisiaj nazywa się Gorhiskandia”.

Jordanes, „Getica”, 25 dziejopis gocki, VI w.