Wielkość tekstu

Kultura, Sport i Turystyka

  Plan (zasady) zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie GMINY SULĘCZYNO 

   

   

  Mając na uwadze utrzymanie przejezdności dróg oraz odpowiedzialność za ich odśnieżanie i minimalizację kosztów z tego tytułu, drogi dojazdowe będące w administracji Urzędu Gminy Sulęczyno dzieli się na dwie kategorie:

  1. DROGI PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
    - są to drogi dowozowe dzieci i młodzieży szkolnej oraz drogi łączące zwartej zabudowy z drogami powiatowymi i wojewódzkimi.

  Odpowiedzialność za przejezdność w/w dróg sprawuje KOORDYNATOR GMINNY,
  Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania (niezależnie od dnia i jego pory) podejmuje KOORDYNATOR GMINNY i przekazuje do podmiotu odśnieżającego, ten zaś wykonuje prace w formie usługi dla Gminy Sulęczyno.

  2. DROGI DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
  - są to wszystkie pozostałe drogi dojazdowe w poszczególnych sołectwach łącznie z ulicami we wsiach, drogami na wybudowaniach w sołectwach, placami i chodnikami we wsiach poszczególnych sołectw itp.

  SOŁTYSI jak i RADNI RADY GMINY poszczególnych sołectw zgłaszają KOORDYNATOROWI GMINNEMU informację o potrzebie odśnieżania lub usuwania gołoledzi na drogach.

  Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania dróg w danym sołectwie (niezależnie od dnia i jego pory) oraz kolejności odśnieżania dróg w sołectwie podejmuje KOORDYNATOR GMINNY i przekazuje do podmiotu odśnieżającego.

  Akcja zimowego utrzymania na drogach gminnych prowadzona jest na bieżąco bez zbędnej zwłoki.
  W przypadku interwencji zgłaszanych do Urzędu Gminy przez mieszkańców, podejmowane są natychmiastowe kroki w celu likwidacji utrudnień związanych z występującymi zjawiskami atmosferycznymi.
  Równocześnie przypominamy, że za utrzymanie chodników przy posesjach odpowiedzialni są właściciele tych posesji.

  Zasady powyższe są wiążące dla terenu gminy Sulęczyno do końca sezonu zimowego 2018/2019 – tzn. do wiosny 2019 roku.


  WYKAZ telefonów kontaktowych

  DROGI WOJEWÓDZKIE

  Rejon Dróg Wojewódzkich Kartuzy
  ul. Wzgórze Wolności 15      tel. 58 681 - 03 - 21

  DROGI POWIATOWE

  Zarząd Dróg Powiatowych Kartuzy
  ul. Gdańska 26
  Telefon dyżurny 603-748-532
  (całą dobę) w godz. pracy tel. 58 681-07-15

  Obwód Drogowy Sierakowice w godz. pracy tel. 58 681-63-49
  Jan Trzebiatowski

  DROGI GMINNE I kategorii

  Koordynator akcji odśnieżania dróg gminnych
  Urząd Gminy Sulęczyno         tel. 58 685-63-94
  ul. Kaszubska 26
  83-320 Sulęczyno

  DROGI GMINNE II kategorii (sołeckie)
  Osoby dysponujące zimowym utrzymaniem dróg w imieniu Gminy to:

  Sołectwo Borek
  Sołtys: Bogdan Malek

  Sołectwo Kistowo
  Sołtys: Theus Antoni

  Sołectwo Mściszewice
  Sołtys: Stencel Maria

  Sołectwo Podjazy
  Sołtys: Labuda Maria

  Sołectwo Sucha
  Sołtys: Domaszk Jan

  Sołectwo Sulęczyno
  Sołtys: Bernadeta Baske

  Sołectwo Węsiory
  Sołtys: Maria Łukowicz

  Sołectwo Zdunowice
  Sołtys: Zblewski Jan

  Sołectwo Żakowo
  Sołtys: Złoch Stanisław


  POZOSTAŁE TELEFONY KONTAKTOWE

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 58 685-34-13 w. 604
  Kartuzy – Cezary Sreberski

  Starostwo Powiatowe Kartuzy tel. 58 681-03-28 fax. 682-36-43

  Komendant Gminny O.S.P. Sulęczyno tel. 58 684 41 87

  Komisariat Policji Sulęczyno tel. 58 684 40 07

  Ośrodek Zdrowia Sulęczyno tel. 58 684 40 27

   

  Cały dokument dostepny jest pod poniższym linkiem

  PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

   

   

  Czytany 1270 razy