Wielkość tekstu

Kultura, Sport i Turystyka

    Plan (zasady) zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie GMINY SULĘCZYNO 

     

     

    Mając na uwadze utrzymanie przejezdności dróg oraz odpowiedzialność za ich odśnieżanie i minimalizację kosztów z tego tytułu, drogi dojazdowe będące w administracji Urzędu Gminy Sulęczyno dzieli się na dwie kategorie:

    1. DROGI PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
      - są to drogi dowozowe dzieci i młodzieży szkolnej oraz drogi łączące zwartej zabudowy z drogami powiatowymi i wojewódzkimi.

    Odpowiedzialność za przejezdność w/w dróg sprawuje KOORDYNATOR GMINNY,
    Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania (niezależnie od dnia i jego pory) podejmuje KOORDYNATOR GMINNY i przekazuje do podmiotu odśnieżającego, ten zaś wykonuje prace w formie usługi dla Gminy Sulęczyno.

    2. DROGI DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
    - są to wszystkie pozostałe drogi dojazdowe w poszczególnych sołectwach łącznie z ulicami we wsiach, drogami na wybudowaniach w sołectwach, placami i chodnikami we wsiach poszczególnych sołectw itp.

    SOŁTYSI jak i RADNI RADY GMINY poszczególnych sołectw zgłaszają KOORDYNATOROWI GMINNEMU informację o potrzebie odśnieżania lub usuwania gołoledzi na drogach.

    Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania dróg w danym sołectwie (niezależnie od dnia i jego pory) oraz kolejności odśnieżania dróg w sołectwie podejmuje KOORDYNATOR GMINNY i przekazuje do podmiotu odśnieżającego.

    Akcja zimowego utrzymania na drogach gminnych prowadzona jest na bieżąco bez zbędnej zwłoki.
    W przypadku interwencji zgłaszanych do Urzędu Gminy przez mieszkańców, podejmowane są natychmiastowe kroki w celu likwidacji utrudnień związanych z występującymi zjawiskami atmosferycznymi.
    Równocześnie przypominamy, że za utrzymanie chodników przy posesjach odpowiedzialni są właściciele tych posesji.

    Zasady powyższe są wiążące dla terenu gminy Sulęczyno do końca sezonu zimowego 2018/2019 – tzn. do wiosny 2019 roku.


    WYKAZ telefonów kontaktowych

    DROGI WOJEWÓDZKIE

    Rejon Dróg Wojewódzkich Kartuzy
    ul. Wzgórze Wolności 15      tel. 58 681 - 03 - 21

    DROGI POWIATOWE

    Zarząd Dróg Powiatowych Kartuzy
    ul. Gdańska 26
    Telefon dyżurny 603-748-532
    (całą dobę) w godz. pracy tel. 58 681-07-15

    Obwód Drogowy Sierakowice w godz. pracy tel. 58 681-63-49
    Jan Trzebiatowski

    DROGI GMINNE I kategorii

    Koordynator akcji odśnieżania dróg gminnych
    Urząd Gminy Sulęczyno         tel. 58 685-63-94
    ul. Kaszubska 26
    83-320 Sulęczyno

    DROGI GMINNE II kategorii (sołeckie)
    Osoby dysponujące zimowym utrzymaniem dróg w imieniu Gminy to:

    Sołectwo Borek
    Sołtys: Bogdan Malek

    Sołectwo Kistowo
    Sołtys: Theus Antoni

    Sołectwo Mściszewice
    Sołtys: Stencel Maria

    Sołectwo Podjazy
    Sołtys: Labuda Maria

    Sołectwo Sucha
    Sołtys: Domaszk Jan

    Sołectwo Sulęczyno
    Sołtys: Bernadeta Baske

    Sołectwo Węsiory
    Sołtys: Maria Łukowicz

    Sołectwo Zdunowice
    Sołtys: Zblewski Jan

    Sołectwo Żakowo
    Sołtys: Złoch Stanisław


    POZOSTAŁE TELEFONY KONTAKTOWE

    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 58 685-34-13 w. 604
    Kartuzy – Cezary Sreberski

    Starostwo Powiatowe Kartuzy tel. 58 681-03-28 fax. 682-36-43

    Komendant Gminny O.S.P. Sulęczyno tel. 58 684 41 87

    Komisariat Policji Sulęczyno tel. 58 684 40 07

    Ośrodek Zdrowia Sulęczyno tel. 58 684 40 27

     

    Cały dokument dostepny jest pod poniższym linkiem

    PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

     

     

    Czytany 1102 razy