Wielkość tekstu

KONTAKT

i pliki "cookies"

Telefony w Gminie Sulęczyno

(Urząd Gminy i inne instytucje)

Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26

CENTRALA URZĘDU

tel. 58 685 63 60   FAX: 58 685 63 98

Wójt
Bernard Grucza

pok. Nr 6    -    tel. 58 685 63 63

Sekretarz
Danuta Karcz - Karczewska 
pok. Nr 6    -   tel. 58 685 63 65   

Skarbnik
Paweł Trzebiatowski

pok. Nr 11    -    tel. 58 685 63 72

Sekretariat
Wiesława Kazimierowska 

pok. Nr 6     -    tel. 58 685 63 63

Biuro Rady Gminy
Jolanta Bronk

pok. Nr 5     -    tel. 58 685 63 90

Ewidencja Działalności Gospodarczej/ Kadry
Teresa Błaszkowska

pok. Nr 7    -    tel. 58 685 63 66

Gospodarka Nieruchomościami
Wioletta Orlikowska

pok. Nr 10    -    tel. 58 685 63 68

Geodezja
Arleta Bielicka

pok. Nr 10    -    tel. 58 685 63 68

Gospodarka Przestrzenna
Anna Kotkowska-Bronk

pok. Nr 1     -    tel. 58 685 63 93

KASA

pok. Nr 11    -    tel. 58 685 63 71

Księgowość Podatkowa
Alicja Mańska

pok. Nr 12     -    tel. 58 685 63 73

Księgowość 
Emilia Matyka

pok. Nr 12     -    tel. 58 685 63 73

Księgowość Budżetowa
Elżbieta Jelińska

pok. Nr 8    -    tel. 58 685 63 70

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe/Współpraca z organziacjami pozarządowymi
Sabina Itrych

pok. Nr 13     -    tel. 58 685 63 67

Oświata
Krystyna Pobłocka

pok. Nr 13     -    tel. 58 685 63 67

Wymiar Podatku
Irena Bronk

pok. Nr 2    -    tel. 58 685 63 76


Marlena Hinc    -    tel. 58 685 63 77

Zamówienia Publiczne / Pozyskiwanie Środków Unijnych 
Edmund Wilkowski
Kinga Zaworska 

pok. Nr 3     -    tel. 58 685 63 94

USC / Ewidencja Ludności
Bogumiła Paszylk

pok. Nr 14    -    tel. 58 685 63 85

Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo utrzymanie dróg

pok. Nr 3     -    tel. 58 685 63 95

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

pok. nr 9    -    tel. 58 685 63 81


Hala Sportowa w Sulęczynie
Sulęczyno, ul. Szkolna 

tel.  58 684 45 52

Gminna Biblioteka Publiczna
Dyrektor - Henryka Stencel 
Sulęczyno, ul. Żeromskiego 12

tel. 58 684 40 35 

Kawiarenka Internetowa
Katarzyna Wyszecka
Sulęczyno, ul. Żeromskiego 12

tel. 58 684 45 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Ewa Kulaszewicz 

Sulęczyno, ul. Kaszubska 26

tel. 58 684 32 31

Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor - Zbigniew Zarzycki 
Sulęczyno, ul. Zielona Droga 1

tel. 58 684 20 57