Wielkość tekstu

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony  dnia 22 lutego br.

Wpłynęło szesnaście ofert na realizację zadań z zakresu:


1) nauki edukacji oświaty i wychowania,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku, Wójt Gminy Sulęczyno dokonał następującego wyboru ofert:

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 10.500,00 zł

1.

2

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Można więcej” (ppkt. a rodzaju zadań)

3.200,00 zł

2.

4

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Szachy w szkole” (ppkt. b rodzaju zadań)

1.700,00 zł

3.

13a

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

„Maluch na drodze”

3.750,00 zł

 

Suma przyznanych środków

 

8.650,00 zł

Zadania z zakresu:  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 63.500,00 zł

1.

1

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

„Festyn na rozpoczęcie lata w Węsiorach”

2.900,00 zł

2.

5

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Zadbaj o kurhany”

0,00 zł

3.

6

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny

„Promocja kultury kaszubskiej wśród mieszkańców Gminy Sulęczyno”

0,00 zł

4.

7

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Trójcy w Sulęczynie

„X Festyn Rodzinny w Sulęczynie”

0,00 zł

5.

8

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Koncerty Inauguracyjny i Kameralny XV Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie” (ppkt. c zadania)

26.000,00 zł

6.

9

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Żywioły 2” Cykl krótkometrażowych filmów dokumentalnych opowiadających o współczesnych mieszkańcach Kaszub (ppkt. b zadania)

8.500,00 zł

7.

13b

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

„Kultura dla Seniora”

6.100,00

8.

14

Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych

„XXII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”

20.000,00 zł

9.

15

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„Goci z Pomorza – wystawa w Węsiorach”

0,00 zł

 

Suma przyznanych środków

63.500,00 zł

Zadania z zakresu:  upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 20.000,00 zł

1.

3

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Biegi Papieskie po raz VII”

3.200,00 zł

2.

12

Bractwo Przygody Almanak

„Jesienny Tułacz 2017 – Nocny Rajd na Orientację”

2.950,00 zł

3.

10

Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych

„Letnie warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży (do 18 r. ż.) z gm.

0,00 zł

4.

11

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”

„Kaszubski Piknik Sportowy, czyli promocja sportu poprzez promowanie postaw sportowców sprawnych i niepełnosprawnych oraz promocja dyscyplin sportowych dostępnych dla wszystkich w kontekście igrzysk olimpijskich”

2.200,00 zł

Suma przyznanych środków

8.350,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Fundacja F-XXI złożyła ofertę, która nie została dopuszczona do konkursu, gdyż wpłynęła po terminie, tj. 17.03.2017.