Wielkość tekstu

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 17 lutego br.

Wpłynęły 22 oferty na realizację zadań z zakresu:

  1. nauki, edukacji oświaty i wychowania
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 10.500,00 zł

1.

1

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Nasze Marzenia”

3.000,00 zł

2.

16

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

„Jestem na tak”

4.530,00 zł

3.

21

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

„Bezpieczny człowiek wspólną inicjatywą”

1.825,00 zł

4.

6/2

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„Zajęcia edukacyjno- rekreacyjne z Gotami””

0,00 zł

 Suma przyznanych środków

9.355,00 zł

 

Zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 63.500,00zł

1.

3

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Kurhany to dobra kultury”

0,00 zł

2.

4

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Wioska kamieni i Stolemowych fantazji”

6.000,00 zł

3.

6/1

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„Goci na Pomorzu””

3.800,00 zł

4.

9

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Cykl krótkometrażowych filmów dokumentalnych opowiadających o współczesnych mieszkańcach Kaszub”

9.500,00 zł

5.

11

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podjazy

„Czerwcowy Piknik Rodzinny”

0,00 zł

6.

12

Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych

„XXI Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”

18.250,00 zł

7.

15

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

Koncert Inauguracyjny i Kameralny XIV Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie

18.250,00 zł

8.

17

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Trójcy w Sulęczynie

„Organizacja festynu rodzinnego w Sulęczynie”

0,00 zł

9.

18

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

„Organizacja Festynu Sobótkowego w Węsiorach”

2.100,00 zł

10.

19

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie

„Propagowanie kultury kaszubskiej poprzez organizację Sobótek w Sulęczynie”

2.100,00 zł

 Suma przyznanych środków

60.000,00 zł

 

Zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 20.000,00 zł

1.

2

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Biegi Papieskie po raz VI”

2.500,00 zł

2.

5

Stowarzyszenie „Aktywne Kistowo”

„Rusz po zdrowie razem z nami”

2.850,00 zł

3.

6

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa-Start”

„Kaszubski Piknik Sportowy”

1.300,00 zł

4.

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

„Aktywni i bezpieczni mieszkańcy Gminy Sulęczyno”

0,00 zł

5.

8

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Ogólnopolskie amatorskie zawody kajakowe HYDROAKTYWNI 2016”

9.800,00 zł

6.

10

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME

„Zawody Sportowe – Puchar Polski w wyścigach psich zaprzęgów”

0,00 zł

7.

13

Pomorski Związek Organizacji Sportu Osób Niepełnosprawnych

„Letnie warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży (do 18 r. życia) z gm. Sulęczyno

3.550,00 zł

8.

20

Gminny Klub Sportowy „Słupia Sulęczyno”

„Liga Orlika w Sulęczynie”

0,00 zł

Suma przyznanych środków

20.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

6/2

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„Zajęcia edukacyjno- rekreacyjne z Gotami””

0,00 zł

2

3

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Kurhany to dobra kultury”

0,00 zł

3

11

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podjazy

„Czerwcowy Piknik Rodzinny”

0,00 zł

4

17

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Trójcy w Sulęczynie

„Organizacja festynu rodzinnego w Sulęczynie”

0,00 zł

5

10

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME

„Zawody Sportowe – Puchar Polski w wyścigach psich zaprzęgów”

0,00 zł

6

20

Gminny Klub Sportowy „Słupia Sulęczyno”

„Liga Orlika w Sulęczynie”

0,00 zł

7

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

„Aktywni i bezpieczni mieszkańcy Gminy Sulęczyno”

0,00 zł