Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

  W dniu dzisiejszym (16.10.2018 r.) została podpisana umowa z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty na wykonanie zadania wykonania zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”.

  Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 21 stycznia 2019 r.

  Wartość robót budowlanych będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi łącznie z podatkiem VAT: 900.458,22 zł

   

  ZAKRES ROBÓT II ETAPU OBEJMOWAĆ BĘDZIE M. IN. :

  - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do nowego budynku;

  - wykonanie części wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nowym budynku;

  - rozebranie w części pokrycia dachu podlegającego wymianie;

  - wykonanie przesklepień, nadproży, wykonanie konstrukcji dachu nad nowym budynkiem;

  - wykonanie nowego pokrycia dachu, opierzeń i obróbek blacharskich;

  - wykonanie docieplenia połaci dachowej nad nową częścią budynku;

  - montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz naświetli dachowych,

  - wykonanie docieplenia ścian styropianem, z wykonaniem warstwy zbrojącej „pod klej”;

  - wykonanie podkładów betonowych pod posadzki z betonu;

  - rozbiórka istniejących kominów nad starą częścią budynku wraz z osadzeniem kominków systemowych wentylacyjnych;

  - remont komina nad istniejącą kotłownią.

   

   

   

   

   

  Czytany 2977 razy