Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 06 marca br.

Wpłynęło piętnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  3. turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody.

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 10.500,00 zł

1.

14

Stowarzyszenie „Aktywne Kistowo”

„Aktywne Kistowo 2015”

2.100,00 zł

2.

5

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Jesteśmy razem”

2.200,00 zł

3.

11

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne z Gotami”

6.200,00 zł

Suma przyznanych środków

10.500,00 zł

Zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 63.500,00 zł

1.

2

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Fabularyzowany film dokumentalny o zanikających kaszubskich zwyczajach i obrzędach”

9.900,00 zł

2.

3

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

„Poznaj kulturę kaszubską IV edycja”

5.150,00 zł

3.

4

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Praca na rzecz kultury i tradycji naszego regionu”

2.800,00 zł

4.

7

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Dobra kultury wśród nas”

2.000,00 zł

5.

9

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, Zarząd Główny

„Ochrona wartości kulturowej kaszub poprzez zakup strojów kaszubskich”

3.250,00 zł

6.

10

Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych „Jazz w lesie”

„XX Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”

20.000,00 zł

7.

12

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„X Biesiada Gocka”

7.700,00 zł

8.

13

Spółdzielnia Socjalna „Gród Gotów”

„Koncert inaugurujący festiwal akordeonowy”

0,00 zł

9.

15

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Koncert Inauguracyjny XIII Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie”

12.700,00 zł

Suma przyznanych środków

63.500,00 zł

Zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 20.000,00 zł

1.

1

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Ogólnopolskie amatorskie zawody kajakowe HYDROAKTYWNI 2015”

11.900,00 zł

2.

6

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Biegi Papieskie po raz V”

2.500,00 zł

3.

8

Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych

„Letnie warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży (do 18 r. życia) z gm. Sulęczyno

5.600,00 zł

 Suma przyznanych środków

20.000,00 zł