Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY SULĘCZYNO W SPRAWIE PRZYJĘCIA "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 IUSTAWY O DZIAŁALNOŚCIPOŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019"

Na podstawie art 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Sulęczyno

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegodo wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG

Dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie - pok. 13 u Sabiny Itrych - specjalisty ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wypełniony formularz zawierający uwagi, opinie z uzasadnieniem proponowanych zmian należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2018 roku, do godz. 14.30.

do Sekretariatu Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
numer faksu 58 685 63 98
pocztą: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83 – 320 Sulęczyno.