Wielkość tekstu

  „Radosna Akademia Przedszkolaka” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Sulęczyno oraz 4 nauczycieli, którzy tam pracują. Projekt trwa od 1.07.2016 r. do 31.06.2019 r.


  Podstawowym założeniem projektu jest upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego tj. w: Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkół w Mściszewicach, Oddziale Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Sulęczynie, Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Sulęczynie, Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym, Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Podjazach i Przedszkolu Samorządowym przy Szkole Podstawowej w Węsiorach. W ramach projektu doposażono Przedszkola w sprzęt ICT, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, zabawki, gry oraz inne niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć. Dodatkowo w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym oraz Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkół w Mściszewicach utworzone zostały łącznie 42 nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Tym samym w tych Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego dostosowano sale do prowadzenia zajęć opieki przedszkolnej dla nowych grup.
  W ramach powyższego przedsięwzięcia, dzieci które prędzej nie miały takiej szansy, dzięki udziałowi w projekcie mogły korzystać z wielu form wsparcia, których zamierzonym efektem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zajęcia specjalistyczne niwelujące deficyty, stymulujące rozwój i rozwijające kompetencje kluczowe. Zagwarantowane zostały zajęcia m.in. z: logopedii, rytmiki, wczesnego wspomagania rozwoju, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia naukowo-techniczno-konstrukcyjne. Uczestnicy biorą czynny udział w wizytach grup teatralnych, wyjazdach do instytucji kultury oraz instytucji edukacyjnych, których celem jest poszerzenie umiejętności naukowo-technicznych, matematycznych, przyrodniczych, a także ich świadomości z zakresu kultury. Natomiast 4 nauczycieli dzięki udziałowi w projekcie podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i ukończyło studia podyplomowe.

   

   

  Czytany 1325 razy