Wielkość tekstu

  Wójt Gminy Sulęczyno informuje, o udzieleniu przez Pana Dariusza Drelicha – Wojewody Pomorskiego w dniu 28 maja 2018r. zgodnie z umową 71/2018/NPRC, dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

  Kwota dotacji na dofinansowanie zakupu książek wyniesie nie więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, tj. 16 400,00zł. Dotacja powyższa została przekazana z przeznaczeniem na realizację zadania w niżej wymienionych szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Mściszewicach w wysokości 3 000,00zł,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym w wysokości 2 480,00zł,
  3. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny PS. „INKA” w Podjazach w wysokości 2 480,00zł,
  4. Szkoła Podstawowa w Węsiorach w wysokości 2 480,00zł,
  5. Szkoła Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Sulęczynie w wysokości 6 000,00zł.
  Czytany 2505 razy