Wielkość tekstu
  XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 listopada 2017 roku (tj.czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

  Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

      a) otwarcie XXXV sesji Rady Gminy,

      b) przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy,   

  c) protokół z obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 października 2017 roku oraz z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 13 listopada 2017 roku – podpisane bez zmian.

  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

      b) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

  5. Interpelacje i wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 10624 razy