Wielkość tekstu

  Zakończono realizację zadania pn. Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w miejscowości Sulęczyno – etap II.

  Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 736.770,00 zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

  Przedsięwzięcie jest kontynuacją Przebudowy istniejącego ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie. Kontynuacja II etapu rozpoczyna się od ulicy Tartacznej w Sulęczynie, przebiegając przez kładkę dla pieszych nad rzeką Słupią do ulicy Brzozowej łączącej się z drogą wojewódzką na odcinku o długości ok. 60 mb.

  Przebudowa ciągu polegała na poprawie parametrów technicznych poprzez jej częściowe utwardzenie nawierzchnią bitumiczną oraz z kostki betonowej. Wykonano elementy malej architektury – urządzenia sportowe, ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne i tematyczne, stojaki na rowery.

  Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie oraz popularyzację dziedzictwa rybackiego charakterem obszaru LGR Kaszuby.

  W szczegółowym zakresie realizacyjnym inwestycji występują elementy małej architektury, które niewątpliwie pozwolą na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w powiązaniu z kaszubską tradycją rybacką oraz charakteryzują się wielofunkcyjnością - łączą funkcje rekreacyjne, edukacyjne i sportowe. Ciąg pieszo – spacerowy wyposażony w urządzenia sportowe jak i tablice informacyjne o tematyce kaszubskiej tradycji rybackiej łączą funkcje edukacyjne i sportowe tej operacji.

   

   

   

   

   

   

  Czytany 393 razy