Wielkość tekstu

  Dnia 23 maja 2019 roku odbył się Jubileusz dziesięciolecia nadania Szkole Podstawowej w Podjazach imienia Danuty Siedzikówny ps. “Inka”. Wydarzenie miało bardzo uroczysty charakter i było połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Zdzisława Badochę “Żelaznego”, który dowodził Szwadronem 5. Wileńskiej Brygady AK, która stoczyła w Podjazach zwycięską walkę z grupą operacyjną UB i MO, oraz w którego oddziale Danuta Siedzikówna “Inka” pełniła funkcję sanitariuszki.

   Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Sulęczynie, księdza kanonika Andrzeja Karlińskiego. Podczas homilii ksiądz proboszcz podkreślił rolę wychowania polskiej młodzieży nawiązując do słów Inki "Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba". Następnie głos zabrały pani Barbara Lis-Driwa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podjazach oraz jej poprzedniczka, pani Emilia Dyszer,. Obie Panie oficjalnie przywitały gości przybyłych na tak ważne dla szkoły święto.

  W trakcie swojego przemówienia pani Emilia Dyszer przypomniała okoliczności nadania Szkole w Podjazach, jako pierwszej w Polsce, imienia Danuty Siedzikówny ps. “Inka”. Zapoznała również zebranych gości z działalnością szkoły, służącą upamiętnieniu życia jej patronki. Pani Barabara Lis-Driwa podkreśliła, jak ważne w codziennym życiu szkoły są wartości, takie jak te, według których żyła “Inka”.
  Niezwykle istotnym i wymownym elementem uroczystości była jej część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły w Podjazach pod kierunkiem pani Diany Sawickiej-Dułak oraz pani Marty Strojk. Ten wzruszający montaż słowno - muzyczny oparty był na życiorysie Danuty Siedzikówny oraz tym, że “zachowała się jak trzeba”.
  Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie prof. dra hab. Mirosława Golona Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku, który jakże wymownie nawiązywał do roli świadomości historycznej, którą podejmuje szkoła. Następnie prof. Karol Polejowski przybliżył postać Zdzisławy Badochy „Żelaznego” oraz przedstawił wydarzenia, które miały miejsce w okolicach Podjaz w 1946r. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki przekazując słowa uznania za misję jaką pełni szkoła.
  Dopełniając część uroczystą wszyscy obecni uczestniczyli w przemarszu, poświęceniu i odsłonięciu pamiątkowej tablicy upamiętniającej ppor. Zdzisława Badochę “Żelaznego”, którą ufundowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku.
  Po tym znaczącym geście nastąpiła kolejna część obchodów, a mianowicie występ dwóch laureatów Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głosem Inki”, który miał miejsce 16 maja również w szkole w Podjazach.
  Punktem kulminacyjnym były podziękowania wystosowane w kierunku Pani Dyrektor za organizację, spełniania misji w szkole, a także ciepłych słów adresowanych do uczniów ze strony włodarza gminy Wójta Gminy Sulęczyno oraz obecnych zebranych gości. Pani Dyrektor Barbara Lis Driwa nie pozostając dłużną, wręczyła pamiątki z podziękowaniami osobom i instytucjom, które przez całe te 10 lat wspierały Szkołę z życzeniami dalszej owocnej współpracy.

  Fotorelacja: UROCZYSTOŚCI W PODJAZACH

   

  Czytany 462 razy