Wielkość tekstu

  Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W określonym terminie naboru wniosków złożono 60 wniosków o przyznanie pomocy.

  Limit dostępnych środków dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" wg kursu euro z dnia 28.03.2019 r. (4,2950) wynosi 20 952 226,47 zł. Tym samym wnioski od pozycji 1 do pozycji 21 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 100% dostępnego limitu środków dla województwa pomorskiego.
  Złożony przez Gminę Sulęczyno wniosek o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 166005G wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Żakowo” uzyskał 12 pkt przy wstępnej ocenie wniosku i znalazł się na 12 miejscu na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy.
  Całkowity kosztorysowy koszt operacji wynosi 1.468.665,57zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie wynosi 934.512,00zł co stanowi 63,63% kosztów realizacji operacji. Planowane zadanie polegać będzie m. in. na przebudowie drogi gminnej na odcinku o długości 0,699 km, regulacji studni kanalizacji deszczowej, budowie systemu odwadniającego, przebudowie kablowych linii elektroenergetycznych oraz przebudowie urządzeń teletechnicznych. Termin zakończenia zadania planowany jest na listopad 2020 roku.

  Link do informacji DPROW:

  "BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH" 

   

   

  Czytany 591 razy