Wielkość tekstu

  Zapraszamy do udziału w corocznym konkursie „Piękna Wieś Pomorska”, którego organizatorem jest Województwo Pomorskie. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach: „Zagroda” i „Wieś” i rozstrzygany będzie w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

   

  Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda”
  Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
  Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019 jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
  Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

  Karty zgłoszeń w Gminie Sulęczyno należy składać
  do 29 marca 2019 r.
  w Urzędzie Gminy Sulęczyno (pokój nr 3).

  Oceny dokonują komisje:
  gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 7 czerwca 2019 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 22 lipca 2019 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

  Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2019 r.
  W załączniku do pobrania - Regulamin oraz karty zgłoszeń.

  Do pobrania:

  - REGULAMIN KONKURSU 

  - Karta zgłoszeń - "WIEŚ" 

  - Karta zgłoszeń - "ZAGRODA" 

    

  Czytany 324 razy