Wielkość tekstu

   W poniższym artykule zostały zawarte informacje dotyczące działań sportowych, które w ostatnim czasie miały miejsce na terenie gminy Sulęczyno, a także informacje o zajęciach, które odbywają się na naszym terenie. 

   

  OGÓLNOPOLSKI PROGRAM SKS-u 

  Uczestnikami PROGRAMU SKS są dzieci i młodzież szkolna, uczęszczające do danej placówki szkolnej. Udział dzieci i młodzieży szkolnej w zajęciach realizowanych w ramach Programu SKS jest dobrowolny i bezpłatny. Zajęcia w ramach tego programu realizowane są od 12 stycznia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. Zajęcia sportowe są prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu po 60 minut.
  Celem Programu SKS jest:
  - stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  - poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  - promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.


  ZAJĘCIA SPORTOWE NA „ORLIKU” 

  Informujemy, iż od MARCA 2019 rokuodbywać się będą ZAJĘCIA SPORTOWE na w ramach projektu Lokalny Animator Sportu prowadzone przez Animatora Sportu – Damiana Hinca. W miesiącu MARCU zapraszamy na otwarte zajęcia sportowe w następujących dniach:

  PONIEDZIAŁKI: Hala Sportowa w Sulęczynie od godz. 17:00 do 19:00 (bez podziału na grupy – wszyscy chętni)  

  PIĄTKI: Kompleks Boisk „Orlik” w Sulęczynie od godz. 17:00 do 21:30 wg poniższego podziału na grupy:

  I grupa tj. kl. I – III SP: od 17:00 do 18:30

  II grupa tj. kl. IV – VI SP: od 18:30 do 20:00

  III grupa tj. kl. VII/VIII i Gimnazjum: od 20:00 do 21:30

  Zajęcia są bezpłatne i nie są to zajęcia odbywające się w ramach Juniorskiej Szkółki Piłkarskiej w Sulęczynie działającej przy GKS „Słupia” Sulęczyno 


  Ponadto w trybie ciągłym odbywają się zajęcia sportowe w ramach działających przy Klubach Sportowych Juniorskich Szkółkach Piłkarskich: 

  Zajęcia w Sulęczynieodbywają się w każdą sobotę od godz. 10:00 do 14:00 na Hali Sportowej w Sulęczynie

  Zajęcia w Mściszewicach odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach od 17:15 do 19:00 na Hali Sportowej w Mściszewicach  

   

  Więcej informacji o prowadzonych zajęciach sportowych można uzyskać w poszczególnych szkołach lub klubach sportowych a także w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie. 

   


   

  Czytany 460 razy