Wielkość tekstu

  KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANEGO KAPIELISKA GMINNEGO PRZY JEZ. WEGORZYNO W SULĘCZYNIE

   

  Projektowany teren jest zlokalizowany w obrębie miejscowości Sulęczyno, gmina Sulęczyno, na działkach nr 381, 3181/16 przy jez. Węgorzyno.
  Teren projektowy jest obecnie niezagospodarowany, porośnięty lasem, w części północnej występuje młodnik. Przez teren przebiega nieutwardzona droga leśna. Teren graniczy od wschodu z drogą gminną na działce nr 178/3. Na sąsiedniej działce 3181/13 występuje przystań kajakowa.
  Jako podstawowe funkcje dla obszaru opracowania uznano szeroko rozumianą rekreację i wypoczynek dla mieszkańców gminy oraz turystów – poprzez zaprojektowanie kąpieliska gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  Dla realizacji tego programu zaprojektowano następujące grupy urządzeń:

  - plaża wysypana piaskiem,
  - pomost pływający wraz z miejscem wyznaczonym dla kąpieli dzieci,
  - zjeżdżalnia wodna,
  - urządzenia siłowe terenowe,
  - urządzenia zabawowe,
  - ciąg pieszo-jezdny,
  - ciągi piesze,
  - miejsce na ognisko,
  - zadaszone wiaty,
  - wieża widokowa,
  - ławki,
  - budynek socjalny dla ratowników wraz z magazynem sprzętu wodnego i sanitariatem,
  - budynek małej gastronomii,
  - miejsca parkingowe,
  - lampy parkowe,
  - murki oporowe,
  - schody terenowe.

  W roku 2019 – wyznaczone zostanie miejsce do kąpieli. Teren wokół kąpieliska zostanie wyplantowany oraz zostanie nawieziona warstwa piasku plażowego. Zamontowane zostaną boje oznaczające teren miejsca do kąpieli. Kolejne etapy budowy kąpieliska wraz z infrastrukturą będą realizowane w następnych latach w miarę posiadanych środków finansowych przez Gminę Sulęczyno.

  Do pobrania : MAPA KONCEPCJA PLAŻY 

   

   

  Czytany 1562 razy