Wielkość tekstu

  Od 2 stycznia 2019 r., w związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w powiecie kartuskim działać będą 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od nowego roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego skorzystać będzie mogło znacznie więcej osób, poszerza się katalog osób uprawnionych. 

   

  Z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie będzie się składać osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  Zmienia się także sposób rejestracji na wizytę w punkcie. Na wizytę będzie można zarejestrować się jedynie pod numerem telefonu 536 006 810 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 lub poprzez internetowy system rejestracji na stronie: https://kartuzy.npp-24.pl/

  Nie można już rejestrować się bezpośrednio w punktach.

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

  2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

  3a) nieodpłatną mediację, lub

  4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  KARTUZY - Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy (wejście od strony ul. 3 Maja)

  godziny otwarcia:

  poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00

  wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

  środa w godzinach 8.00 – 12.00

  czwartek w godzinach 8.00 – 12.00

  piątek w godzinach 12.30 – 16.30

  pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny

  ŻUKOWO - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza przy ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo

  godziny otwarcia:

  poniedziałek w godzinach 15.00 – 19.00

  wtorek w godzinach 9.00 – 13.00

  środa w godzinach 15.00 – 19.00

  czwartek w godzinach 10.00 – 14.00

  piątek w godzinach 15.00 – 19.00

  pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni

  punkt prowadzi organizacja pozarządowa - fundacja Instytut Aktywizacji Regionów

  SIERAKOWICE - Dawne salki katechetyczne przy ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

  godziny otwarcia:

  poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00

  wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

  środa w godzinach 8.00 – 12.00

  czwartek w godzinach 11.00 – 15.00

  piątek w godzinach 11.00 – 15.00

  pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

  Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  STĘŻYCA - Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca

  godziny otwarcia:

  poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00

  wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

  środa w godzinach 8.00 – 12.00

  czwartek w godzinach 13.00 – 17.00

  piątek w godzinach 8.00 – 12.00

  punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie OVUM

  CHMIELNO- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno

  godziny otwarcia:

  poniedziałek w godzinach 15.15 – 19.15

  wtorek w godzinach 14.00 – 18.00

  środa w godzinach 14.00 – 18.00

  czwartek w godzinach 15.00 – 19.00

  piątek w godzinach 8.00 – 12.00

  punkt prowadzi organizacja pozarządowa - fundacja Instytut Aktywizacji Regionów

   

  DO POBRANIA: 

  - LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KARTUSKIEGO  

   

   

  Źródło informacji: POWIAT KARTUSKI 

   

  Czytany 3842 razy